IMG-d6ba13e1a191ee936fda5c6e81cdf3f7-V.j

Προγράμματα Εμψύχωσης Ομάδων

Η ΑeliaPath σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εμψύχωσης ομάδας με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς τους, των μαθητών μεταξύ τους , καθώς και μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου.  Στόχος μας :

  • Η ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος στο πλαίσιο της ομάδας

  • Η βελτίωση  της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας

  • Η  ενίσχυση της συνεργασίας

  • Η προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας

  • Η ενίσχυση της απόδοσης και της παραγωγικότητας της ομάδας

  • Η βελτίωση των ηγετικών ικανοτήτων, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, των οργανωτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μελών

  • Το χτίσιμο εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας.

*Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο πλαίσιο Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Κέντρου 'Εμψύχωσις-παιχνίδι-τέχνη-τρόπος ζωής'