Προγράμματα Edu-L.A.R.P

72114991_2559151874131053_12600580636462

Τα προγράμματα  που αφορούν τους μαθητές  Γ ΄ Δημοτικού είναι:

 •  «Αρχαιολόγοι εν δράσει: Ανακαλύπτοντας τα συστατικά της διατροφής στην προϊστορική Ελλάδα» 

 •  «Μια μέρα σε ένα Νεολιθικό Χωριό» 

 

Τα προγράμματα που αφορούν τους μαθητές Δ΄ Δημοτικού είναι:

 • «Μια μέρα στην Αθήνα του Περικλή»​

 • «Αθήνα VS Σπάρτη»

 

Τα προγράμματα που αφορούν τους μαθητές  Ε΄  Δημοτικού είναι :

 • «Η εξιχνίαση του μυστηρίου στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη»( Διαθέσιμο από το Μάρτιο 2021»)

 • «Ταξίδι στο Χρόνο: Η καθημερινή ζωή στη Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης»(Το Πρόγραμμα είχε πάρει έγκριση από το Ι.Ε.Π και το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.1/ΔΝ/165607/Δ7)

 

Τα προγράμματα που αφορούν τους μαθητές Στ΄ Δημοτικού είναι:

 • «Η Οθωμανική Θεσσαλονίκη και η Επανάσταση»(Διαθέσιμο από το Μάρτιο 2021)»

 

Τα προγράμματα που αφορούν τους μαθητές Α΄ Γυμνασίου είναι:

 • «Μια μέρα στην Αθήνα του Περικλή: Τα θεσμικά όργανα της Δημοκρατίας»

 

Τα προγράμματα που αφορούν τους μαθητές Β΄ Γυμνασίου είναι:

 • «Γαλεριανό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης : Η Μεγάλη Σύνοδος των Αυτοκρατόρων»

 • «Η εξιχνίαση του μυστηρίου στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη»( Διαθέσιμο από το Μάρτιο 2021»)

Τα προγράμματα που αφορούν τους μαθητές Γ΄ Γυμνασίου είναι:

 •  «Η Οθωμανική Θεσσαλονίκη και η Επανάσταση (Διαθέσιμο από το Μάρτιο 2021)»