Μαζί θα μετατρέψουμε την τάξη σας σε μια τάξη που νοιάζεται μέσω της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης.

Γίνε η αλλαγή μέσω της κοινωνικής προσφοράς, δώσε τη δυνατότητα στους μαθητές σου να επιλύσουν τα προβλήματα της κοινότητάς τους και να δημιουργήσουν το σχολείο που νοιάζεται. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι μαθητές που συμμετείχαν σε τέτοιου είδους προγράμματα, έχουν καλύτερη σχολική επίδοση, αισθάνονται ότι ανήκουν στο σχολείο και στην κοινότητά τους και έχουν πετύχει θετικότερα αποτελέσματα στην κοινωνική και συναισθηματική του ανάπτυξη (well-being).

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Canva - Adult Team Leader with Group of